FAQ's aangaande de GEZONDHEID

Waar kunnen we de rasfiches vinden ?

De rasfiches zullen op de nieuwe site van de KMSH komen. Momenteel kan u deze vinden op mijnhondmijnvriend.be. Momenteel zijn het er 21 en wij werken samen met fokkers en rasclubs om de andere tegen eind 2017 klaar te hebben en dit voor rassen waar er meer dan 20 pups per jaar in ons stamboek ingeschreven worden.

Vanaf wanneer zijn de testen verplicht.

De testen zijn nooit verplicht. Echter zijn zij noodzakelijk om naar een hogere categorie van stamboom te gaan.

Zo geven testen van het type 1 en het volgen van het fokadvies toegang tot Cat 2 en indien de testen van Type 2 en het attest conformiteit van de rasstandaard behaald werden groeien ze door naar categorie 1.

Kan ik vanaf 3 mei de resultaten van mijn honden zelf ingeven op het e-loket ?

Nee, het zijn de labo’s of de KMSH zelf die de resultaten zullen ingeven. U kan ze echter wel zelf uploaden via het e-loket. Maar de KMSH moet deze nog valideren.

Om naar categorie 1 te gaan moet men de testen van Type II doen. Maar wat als er geen testen zijn voor mijn ras, hoe geraak ik dan in categorie1?

Op dit moment moet u enkel het certificaat “conformiteit aan de rasstandaard behalen. Eens de rasfiche voor uw ras beschikbaar is moet u voldoen aan de testen en aan het attest conformiteit de rasstandaard.

Wat met het DNA certificaat voor de nieuwe eigenaar ?

Van zodra de fokker u als nieuwe eigenaar geregistreerd heeft zal u via het E-loket toegang krijgen tot alle bijlages. De fokker heeft op dat moment geen toegang meer tot de gegevens van uw hond.

Beide ouders hebben aan de verplichtingen voldaan om in categorie 1 te geraken, maar welke categorie krijgen de pups?

Het zijn niet de pups die de tests moeten ondergaan, het zijn de ouders, de pups krijgen een stamboom waarop zal staan dat ze voortkomen uit een categorie 1 combinatie.

Zijn er bepaalde erkende dierenartsen voor bepaalde tests ?

Neen, iedere dierenarts die over het materiaal beschikt en de protocollen volgt mag deze afnemen.

Is er een andere procedure voor het DNA van buitenlandse reuen?

Nee, of de reu heeft al een certificaat conform ISAG2006. Dan volstaat het om een kopie mee te sturen met de dek en geboorteaangifte. Of de fokker kan een aanvraag doen bij de KMSH om en afname kit te verkrijgen. Na de betaling zal u deze door Zoolyx-Vanhaeringen toegestuurd krijgen.

Worden de DNA-kits naar de dierenarts of naar de fokker gestuurd ?

Deze worden naar de fokker gestuurd.

Zal een hond die door ouderschap vrij is van een aandoening de DNA-testen opnieuw moeten afleggen ?

Wij zullen dit voor 1 generatie aanvaarden. Wij bekijken hoe we dit in het nieuwe systeem automatisch kunnen laten verlopen.