FAQ's aangaande de LOSH-stamboom

Wat dien ik in orde te brengen vóór ik een nestje ga fokken?

Stap 0 - min./max. leeftijd teef/reu om te fokken

Teef :

 • Minimum : 15 maand op moment van dekking
 • Maximum : moet gedekt zijn voor haar 10de levensjaar
 • Aantal nesten : 2 nesten op 2 jaar

Reu : vanaf zijn 12 maanden

 

Stap 1 -  Bezit u een KMSH-stamboom (LOSH, ALSH, RISH) of andere erkende buitenlandse stamboom met een BE/RSH nr ?

Ja : ga naar stap 2

Neen :

 1. het is een buitenlandse stamboom : dan dient de buitenlandse stamboom eerst door de KMSH geregistreerd te worden : "Import buitenlandse hond".

U kan ook een DNA-analyse laten doen (zie stap 4)

 1. mijn hond heeft geen stamboom of een niet erkende FCI stamboom : dan kan u de hond laten inschrijven in het RISH-register.

 

Stap 2 - Bent u eigenaar van de hond ?

Ja : ga naar stap 3

Neen : originele stamboom met het formulier "Aanvraag Eigendomsoverdracht" naar de KMSH per aangetekende zending te sturen.

 

Stap 3 - Bezit u een kennelnaam ? 

Ja : ga naar stap 4

Neen : wenst u dat de pups een kennelnaam dragen ? Vraag deze via het formulier "Aanvraag kennelnaam" tenminste 4 maanden vóór de geboorte (niet verplicht).

 

Stap 4 - Heeft U de DNA van zowel reu als teef in uw bezit ?

Ja : ga naar stap 5

Neen : DNA- analyse aanvraag doen voor:

 1. honden reeds geregistreerd bij de KMSH 
 2. honden die in het buitenland verblijven

U ontvangt automatisch na betaling de DNA-kit thuis om ermee naar de dierenarts te gaan. Nadien het DNA-staal ASAP terug opsturen naar onze labo door het middel van onze omslag.

 

Stap 5 - Aangifte van het nest

U heeft nu normaal alles klaar voor uw toekomstig nestje. In tussentijd kan u rustig de stamboom formaliteiten eens doorlezen.

Na de geboorte van de pups heeft U dan 14 dagen de tijd om het nest aan te geven en dit kan via het e-loket (LOGIN) op de website van de KMSH - www.kmsh.be

 

Is de foktoelating nog verplicht ?

Neen, behalve indien u wenst dat uw hond categorie 1 pups kan voortbrengen. Zonder dit certificaat voor beide ouders zullen de pups in categorie 2 of 3 terechtkomen volgens de uitgevoerde testen en volgens de al dan niet opgevolgde fokadviezen. Ook zal de naam veranderen, we spreken niet meer over een foktoelating maar over het attest conformiteit aan de rasstandaard.

Wanneer zijn de stambomen in categorieën van toepassing?

Deze onderverdeling van de stambomen is van toepassing op teven gedekt vanaf 01/03/2019

U kunt vanaf nu de gezondheidstesten en andere resultaten op ons e-loket uploaden; deze zullen door de diensten van de KMSH gevalideerd worden.

Beide ouders bevinden zich in categorie 2, kunnen zij later naar categorie 1 doorgroeien ?

Ja, als zij ook de testen van het Type 2 en het attest conformiteit de rasstandaard behalen.

Een teef heeft meerdere eigenaars. 1 eigenaar heeft een kennelnaam, de andere niet. Krijgen de pups de kennelnaam?

Ja, indien de eerste eigenaar de aangifte doet. Het spreekt voor zich dat enkel deze als fokker op de stamboom zal staan.

Waarom een stamboom in categorieën

Een vermelding omtrent de genetische kwaliteit van een pup bij zijn geboorte heeft meerdere voordelen voor zowel de fokker als de toekomstige eigenaar.

 • Het moedigt de fokker aan om de voorgestelde testen uit te voeren en het fokadvies te volgen.

 • Het is een beloning voor de fokkers die de testen uitvoeren.

 • Het verschaft de toekomstige eigenaar informatie omtrent de pup.

 • Het heeft een toegevoegde waarde aan de stamboom.

Is het mogelijk om titels op de stamboom te laten opnemen ?

Neen, op de stamboom worden enkel nog de afstamming vermeld. Deze is immers gekend en vast voor het leven. Titels en andere uitslagen komen op de bijlages.

U kunt vanaf nu de gezondheidstesten en andere resultaten op ons e-loket uploaden; deze zullen door de diensten van de KMSH gevalideerd worden.

Een buitenlandse co-eigenaar, zal deze op de stamboom vermeld worden ?

Nee, eigenaars worden niet meer vermeldt op de stamboom maar op het eigenaarscertificaat. De Exportstempel wordt daar dan ook op geplaatst als alle eigenaars zich in het buitenland bevinden