Brussels Trophy & Brussels Dog Show, 08-09 December 2018

De Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus dankt nog van harte de personen die door hun onmisbare hulp bijgedragen hebben tot het welslagen van de tentoonstelling.

Hartelijk dank!

11/10/2018