Een nieuw stamboom met categorieën voor pups geboren vanaf 01/04/2017 !

Een stamboom is een bewijs van raszuiverheid, een bewijs dat het ouders en de grootouders van een hond in het stamboek ingeschreven zijn.

01/04/2017

Een stamboom vertelt echter niets over de genetische afkomst van een hond op het vlak van kwaliteiten en gezondheid. Het vermelden van de genetische kwaliteit van een pupje bij de geboorte biedt heel wat voordelen voor zowel de fokkers als de puppykopers:

 • Het moedigt de fokkers aan om de testen en de fokadviezen uit te voeren.
 • Het beloont de fokkers die deze testen en onderzoeken uitvoeren.
 • Het verstrekt informatie aan de puppykopers.
 • Het geeft een meerwaarde aan de stamboom.

 

Bij de registratie van een nest zal de computer nagaan tot welke categorie de combinatie van de beide ouders behoort.

Deze categorie wordt dan op de stamboom vermeld onder de benaming ”born out of a combination resulting“ gevolgd door de “category 1, 2 ou 3."

 

born out of a combination resulting : Category 3

 • Beide ouders hebben FCI erkende stamboom + ouderschap DNA

born out of a combination resulting : Category 2

 • Beide ouders hebben alle testen van type I + controle op fokadvies.
 • Beide ouders hebben FCI erkende stamboom + ouderschap DNA

born out of a combination resulting : Category 1

 • Beide ouders hebben alle testen van type I + controle op fokadvies.
 • Beide ouders hebben alle testen van type II.
 • Beide ouders hebben een “Certificaat van conformiteit aan de standaard”.
 • Beide ouders hebben FCI erkende stamboom + ouderschap DNA.

 

Echter, de melding van de categorie op de nieuwe stamboom zal niet vóór 2018 vermeld worden omdat we een periode van overgang voorzien. Dit om de fokkers al de aanbevolen tests en het certificaat "conformiteit aan de rasstandaard" met de teef en de reu in 2017 voor de dekking te behalen.