De KMSH

Sinds haar oprichting in 1882, streeft de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus vzw één hoofddoel na: het in stand houden en het verbeteren van de hondenrassen in België. Als enige Belgische instelling die erkend wordt door de FCI (Fédération Cynologique Internationale), is de K.M.S.H. altijd bezig met het verbeteren van het honden fokken in België, met het welzijn van de hond als bestaansreden.

Activiteiten van de KMSH

Zij is de houder van het Sint-Hubertus stamboek

Dit stamboek registreert alle zuivere rashonden die in de loop van het jaar geboren zijn en waarvoor de K.M.S.H. een stamboom afgeleverd heeft. Het is dus het enige hondenjaarboek in België en dit sinds 1882.

Zij levert de stambomen af

Het is de geboorteakte, de identiteitskaart van de hond, die zijn familiestamboom over drie generaties weergeeft, waaruit zijn raszuivere afstamming blijkt. De L.O.S.H.-stamboom afgeleverd door de K.M.S.H. is de enige Belgische stamboom die internationaal erkend wordt door de F.C.I.. Hij is herkenbaar door het embleem van de maatschappij (hoofd van de Sint-Hubertushond) en door het officiële logo van de FCI. De K.M.S.H. levert ieder jaar gemiddeld 18.000 stambomen af.

Zij geeft de toelating voor de officiële hondenmanifestaties

Enkel de tentoonstellingen (schoonheid), de selectiedagen en de gespecialiseerde proeven (field trial, windhonden rennen, speuren e.a…) waarvoor de KMSH toelating verleende, geven toegang tot de titel van schoonheidskampioen of werkkampioen, nationaal of internationaal.

De KMSH registreert en homologeert de behaalde resultaten, kent de nationale kampioenschapstitels (CAC) toe, en stelt de internationale schoonheidskampioenen (CACIB) voor aan het FCI.

Tot slot valt nog te vermelden dat de K.M.S.H. de Grote Prijzen en Bekers van België in de verschillende kynologische disciplines toekent op het einde van het sportjaar.

Zij stelt de lijst van de keurmeesters op

De K.M.S.H. stelt de lijst op van de keurmeesters die aangesteld zijn door de K.K.U.S.H. Deze lijst omvat de namen van alle personen die bekwaam geacht worden een ras te keuren op schoonheid of op werk, dit na strenge examens georganiseerd door de Keurmeesterbenoemingscommissie.

Info Baby Dog

Deze dienst zendt aan iedereen die het vraagt een fokkerslijst met de vermelding van de nesten van de laatste vijf maanden. Momenteel beantwoordt Info Baby Dog ongeveer 50 vragen per dag over de aan te raden raskeuze.