De Clubs en de aangesloten Verenigingen

De Kynologische Unie verenigt dus alle clubs die actief zijn op één of ander kynologisch domein in België, en die enerzijds hun aanvraag tot aansluiting hebben gedaan en anderzijds zich houden aan de statuten en reglementen van de K.K.U.S.H. Deze clubs kunnen onderverdeeld worden in:

  1. Kynologische verenigingen, die zich bezighouden met alles wat de kynologie aangaat, meestal in een bepaalde stad of regio.
  2. Rasclubs, die één ras of een groep van rassen vertegenwoordigen. Zij werken nationaal.
  3. Clubs die wedstrijden organiseren (b.v. gehoorzaamheid) maar niet gebonden zijn aan één bepaald ras of rasgroep. Hun activiteit is vooral regionaal maar richt zich ook tot deelnemers uit gans het land.