RASFICHES

 

De testen en onderzoeken worden onderverdeeld in testen van TYPE I en testen van TYPE II.

Testen van het type I zijn voornamelijk DNA testen en HD onderzoeken, alle andere testen behoren tot het type II.

Bij de bepaling van de categorie van de stamboom, zal voor deze testen nagegaan worden of de fokker de fokadviezen opgevolgd heeft.

Voorbeeld bij DNA testen zal gekeken worden of de combinatie minstens een vrije hond omvat, waardoor nooit lijders geboren kunnen worden.